Mnozí z nás, zaměstnanců MSD Animal Health, jsou stejně jako vy majitelé mazlíčků. Naši práci řídí věda ve službách jejich zdraví. Bezpečnost a spokojenost vašich mazlíčků jsou naší nejvyšší prioritou.

V poslední době dostáváme dotazy ohledně zavádějících informací, které kolují na sociálních sítích o našem přípravku proti blechám a klíšťatům BRAVECTO®. Účelem této stránky je uvést tyto dezinformace na pravou míru a přinést vám pravdivá fakta o přípravku BRAVECTO®. Víme, jak důležité je mít přesné informace – jedině tak můžete přípravkům pro své mazlíčky důvěřovat a bez obav je používat. S dalšími dotazy se neváhejte obrátit na svého veterináře.

Mýty a fakta

Pravda o přípravku BRAVECTO® proti mýtům ze sociálních sítí


Na internetu snadno najdete nejrůznější informace o veterinárních léčivech – zejména na sociálních sítích. Naneštěstí je většina tvrzení, která na nich kolují, prostě nepřesná. Nyní vám místo nich přinášíme kompletní, nezkreslená fakta o přípravku BRAVECTO®, která si zasloužíte znát.

Mýtus

Přípravek BRAVECTO® není dostatečně nebo vhodně testovaný.


Fakta

Všechna naše léčiva – včetně přípravku BRAVECTO® — prochází velmi přísným schvalovacím procesem. Příslušné autority ze 85 zemí světa hodnotily výsledky více než 170 klinických studií, na jejich základě rozhodlo, že tento přípravek je bezpečný a schválilo jeho užívání v souladu s příbalovou informací.


Mýtus

MSD Animal Health tají „skutečnou pravdu“ o bezpečnosti přípravku BRAVECTO®.


Fakta

Nežádoucí účinky, které se vyskytnou po použití přípravku BRAVECTO® se podle zákona vždy ohlašují regulačním orgánům, podobně jako u ostatních léčiv. Ohlásit se přitom musí výskyt jakýchkoliv nežádoucích jevů, a to i tehdy, pokud se nepředpokládá žádná příčinná souvislost s přípravkem. Hlášení nežádoucí reakce nutně neznamená, že ji způsobil právě tento přípravek.


Mýtus

Počet negativních reakcí na přípravek BRAVECTO® roste.


Fakta

Toto tvrzení jednoduše není pravda. Podle nejnovější Pravidelné zprávy o bezpečnosti (PSUR) vydávané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) zůstává výskyt všech negativních účinků “vzácný”. To znamená, že bývá ohlášen 1 případ na 10 000 (0,01%) až 1000 (0,1 %) aplikovaných dávek. Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem je mírné a přechodné podráždění zažívacího traktu, které je zmíněno v příbalové informaci. EMA zaznamenává také výskyt tzv. vážných nežádoucích účinků. U přípravku BRAVECTO® spadá jejich výskyt do nejnižší možné kategorie EMA – „velmi vzácné“. To znamená, že jich je hlášeno méně než 1 případ na 10 000 vydaných dávek (méně než 0,01 %). Dále platí, že nahlášený nežádoucí jev nemusí znamenat kauzalitu (způsobení podaným přípravkem).

V dnešní digitální době mohou sociální sítě podávat zkreslující obraz. Pro přesné a úplné informace o zdravotním stavu vašeho mazlíčka se raději obraťte na svého veterináře.


Mýtus

Není bezpečné používat BRAVECTO® společně s jinými léky.


Fakta

Přípravek BRAVECTO® prošel testy pro použití s jinými léčivy. Nedávno proběhla terénní studie, zaměřená na používání BRAVECTO® společně s dalšími přípravky (vakcínami, přípravky na prevenci proti dirofiláriím, antibiotiky a steroidy), která nezaznamenala výskyt žádných nežádoucích reakcí. 1


Mýtus

BRAVECTO® způsobuje vážné zdravotní komplikace včetně rakoviny a selhání orgánů.


Fakta

Výsledky klinického výzkumu a analýzy všech dosud zaznamenaných nežádoucích reakcí neodhalily příčinný vztah mezi přípravkem BRAVECTO® a rakovinou, nebo selháním jater či ledvin.


Mýtus

Holistická medicína nabízí lepší řešení proti klíšťatům a blechám.


Fakta

Blechy a klíšťata nejsou jen nepříjemnost. Se svou schopností přenášet onemocnění jako je lymeská borelióza, babesióza, bartonelóza a další představují i významné zdravotní riziko. I když jsou pro boj s nimi k dispozici různé alternativní metody, přípravek BRAVECTO® prošel na rozdíl od holistických léčiv přísným testováním a zkouškami, nutnými pro globální schválení regulačními orgány, a je těmito orgány také sledován.


Fakta o MSD Animal Health


Naší hlavní prioritou je zdraví vašich mazlíčků.
Společným cílem našich zaměstnanců je podílet se na tom, aby byli vaši mazlíčci vaším potěšením a důležitými členy rodiny ještě mnoho let.

Péči o zdraví zvířat na celém světě bereme opravdu vážně.
Proto investujeme do výzkumu, vývoje a výroby nejmodernějších veterinárních léčiv na světě. Díky nám žijí zvířata spokojeněji už ve více než 150 zemích.

Řídíme se jednoduchými základními hodnotami.
Usilujeme o to, být vizionáři – spolupracující, dynamičtí a zodpovědní. Při práci s veterináři a jejich pacienty na celém světě vždy pamatujeme na to, že zdraví mazlíčci znamenají spokojené rodiny.

Od dob našich začátků jsme se propracovali na špičku oboru a naše práce ve veterinární oblasti nemá srovnání.
Už více než šedesát let chráníme zdraví a pohodu vašich mazlíčků díky vakcínám proti nebezpečným infekcím, lékům na chronická onemocnění a účinným přípravkům proti parazitům.

Neustále vyvíjíme nová řešení a hledáme lepší způsoby, jak chránit zdraví a bezpečí vašich mazlíčků.
Veterináři, vědci a odborníci na výrobu v MSD Animal Health spolupracují v týmech zaměřených na konkrétní nemoci mazlíčků – neomezují se na jednotlivé produkty.

Účastníme se globálních iniciativ
Děláme vše pro to, abychom vám a vašemu veterináři pomohli pečovat o zdraví mazlíčků. To ale není naše jediné úsilí – MSD Animal Health také spolupracuje s globálními iniciativami, jako je například Afya a Mission Rabies v Africe a Indii. Jejich cílem je během příštích 15 let vymýtit vzteklinu na celém světě.

Kde se dozvíte více?


íme, že péče o zdraví vašich mazlíčků je citlivá věc. Vždyť i mnoho z nás, kteří pracujeme u MSD Animal Health, má své zvířecí miláčky jako skutečné členy rodiny. Přesto však nepřipusťte, aby fámy a domněnky nahradily pravdu – zjistěte si fakta a s dotazy se obraťte na veterináře, kterému důvěřujete.

Výše uvedené informace přinášíme jako odpověď na veřejnou diskusi o přípravku BRAVECTO® a na základě práva na získávání a předávání informací a svobody projevu. Neslouží k reklamním účelům, nicméně obsahují specifické informace o výrobku. Pokud vás zajímají další informace, obraťte se na spolehlivého veterináře nebo nás kontaktujte na adrese Animal-Health-Communications@msd.comInformace o riziku a vedlejších účincích najdete v příbalovém letáku. Pročtěte si prosím příbalovou informaci, schválenou pro použití ve vaší zemi (příbalové letáky pro jednotlivé státy se mohou lišit).

MSD Animal Health.
1 Kompletní údaje ve zprávě. MSD Animal Health.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
Nežádoucí reakce běžně pozorované v klinických zkouškách (u 1,6 % ošetřených psů) byly mírné a přechodné gastrointestinální projevy, např. průjem, zvracení, nechutenství a slinění.