Mnohí z nás v MSD Animal Health majú domáce zvieratko. Zdravie zvierat podložené vedeckým výskumom je naším hnacím motorom – je našou prioritou zabezpečovať bezpečie a pohodu vášho miláčika.

Nedávno sme prostredníctvom sociálnych médií odpovedali na otázky týkajúce sa zavádzajúcich informácií o našom lieku proti blchám a kliešťom BRAVECTO®. Táto stránka sa zameriava na uvedenie podobných dezinformácií na pravú mieru a zverejnenie základných faktov o lieku BRAVECTO®. Uvedomujeme si, aké dôležité je poskytnúť vám presné informácie o našich výrobkoch, aby ste sa neznepokojovali a pri podávaní medikácie svojmu domácemu maznáčikovi cítili istotu. O tom, čo je najlepšie pre vaše domáce zviera, sa poraďte so svojím veterinárnym lekárom.

Zoznámte sa s faktami

Mýty o lieku BRAVECTO® zo sociálnych médií nahradíme faktami.


Na internete môžete nájsť najrôznejšie informácie o veterinárnych liekoch — najmä na sociálnych sieťach. Bohužiaľ, mnohé informácie uvádzané prostredníctvom sociálnych médií sú veľmi nepresné. Zaslúžite si pravdu — úplnú pravdu — o lieku BRAVECTO®.

Mýtus

BRAVECTO® nebolo dostatočne alebo adekvátne testované.


Fakt

Všetky naše lieky — vrátane lieku BRAVECTO® — prechádzajú prísnym registračným schvaľovacím procesom. Zástupcovia 85 krajín z celého sveta posudzovali výskumné údaje o lieku BRAVECTO® Vychádzali pritom z 170 klinických vedeckých štúdií a na tomto základe rozhodli, že je bezpečný a schválili ho na používanie v súlade s písomnou informáciou pre používateľa.


Mýtus

MSD Animal Health utajuje “skutočnú pravdu” o bezpečnosti lieku BRAVECTO®.


Fakt

V súlade so zákonom sú nežiaduce účinky súvisiace s podávaním lieku BRAVECTO® hlásené úradom pre dohľad nad registráciou liekov. Všetky nežiaduce účinky sa musia hlásiť štátnemu úradu pre kontrolu veterinárnych liekov— dokonca aj vtedy, ak sa nepredpokladá žiadny príčinný vzťah. Takáto správa neznamená, že liek spôsobil nežiaducu reakciu.


Mýtus

V súvislosti s používaním lieku BRAVECTO® rastie počet negatívnych skúseností.


Fakt

To skutočne nie je pravda. Podľa zatiaľ poslednej Periodicky aktualizovanej správy o bezpečnosti liekov (PSUR), ktorá bola vyhodnotená Európskou liekovou agentúrou (EMA, európsky ekvivalent amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv FDA), zostáva výskyt všetkých nežiaducich účinkov v kategórii „zriedkavé“. To znamená, že sa nežiaduci účinok prejavil v rozhraní 1/10 000 (0,01 %) a 1/1000 (0,1 %) podaných dávok. K najčastejšie ohláseným účinkom patrí mierne a krátkodobé gastrointestinálne podráždenie, čo je uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Európska lieková agentúra tiež zaznamenáva výskyt „vážnych nežiaducich účinkov“. Pri lieku BRAVECTO® je výskyt závažných nežiaducich účinkov v najzriedkavejšej kategórii v rámci klasifikácie EMA, čo je „veľmi zriedkavé“. To znamená, že takéto účinky boli nahlásené u menej ako 1/10 000 (menej ako 0,01 %) podaných dávok. Okrem toho, hlásenie o nežiaducom účinku neznamená príčinnú súvislosť. Sociálne médiá môžu v dnešnej digitálnej dobe prezentovať zavádzajúce stanoviská.

Ak chcete získať úplné a čo najpresnejšie informácie o zdraví vášho domáceho zvieraťa, odporúčame vám porozprávať sa s vaším veterinárnym lekárom.


Mýtus

Nie je bezpečné používať BRAVECTO® spolu s inými liekmi.


Fakt

BRAVECTO® bolo testované na použitie s inými liekmi. Pri nedávnej terénnej štúdii bolo BRAVECTO® používané spolu s inými liekmi, ako sú vakcíny, preventívne lieky proti srdcovej červivosti, antibiotiká a steroidy. Neboli spozorované žiadne nepriaznivé účinky.1


Mýtus

BRAVECTO® spôsobuje závažné zdravotné problémy – vrátane rakoviny a zlyhávania orgánov.


Fakt

Údaje z klinického výskumu a analýzy všetkých nežiaducich účinkov k dnešnému dňu nepreukázali príčinný vzťah medzi liekom BRAVECTO® a ochoreniami pečene, obličiek alebo rakovinou.


Mýtus

Holistická medicína predstavuje účinnejšiu alternatívu ako farmaceutický prípravok proti blchám a kliešťom.


Fakt

Blchy a kliešte nie sú len nepríjemné, zároveň výrazne ohrozujú zdravie, pretože môžu prenášať choroby (vrátane lymskej boreliózy, babeziózy, bartonelózy a iných). Dostupné sú aj alternatívne metódy na prevenciu a odstraňovanie bĺch a kliešťov. Avšak BRAVECTO® na rozdiel od holistických prípravkov prešlo prísnym testovaním a skúškami, ktoré sú súčasťou globálneho registračného schvaľovacieho procesu, a je monitorované registračnými úradmi na celom svete.


Fakty o MSD Animal Health


Zdravie vášho domáceho maznáčika je pre nás najvyššou prioritou.
Naši zamestnanci majú spoločný cieľ: svojou prácou zabezpečujú, aby vám vaše domáce zvieratko ešte dlho robilo radosť a bolo dôležitou súčasťou vašej rodiny.

Naším cieľom je zlepšovanie zdravia zvierat na celom svete.
Preto investujeme do výskumu, vývoja a výroby veterinárnych liekov, ktoré patria k najinovatívnejším na svete. Zlepšujeme zdravie zvierat vo viac než 150 krajinách a ich počet stále rastie.

Hnacím motorom našej spoločnosti sú jednoduché základné hodnoty.
Našou snahou je byť vizionármi, ktorí spolupracujú, sú dynamickí a zodpovední. Či už spolupracujeme s veterinármi alebo ich pacientmi na celom svete, platí, že zdravé domáce zviera rovná sa šťastná rodina.

Postupne sme sa stali lídrami na trhu a naša práca v oblasti zdravia zvierat je bezkonkurenčná.
Už viac ako 60 rokov sú vakcíny chrániace zvieratá pred nebezpečnými chorobami, lieky na chronické ochorenia a účinná ochrana proti parazitom súčasťou nášho poslania, ktorým je ochrana zdravia zvierat a ich spokojný život.

Neustále hľadáme inovatívne riešenia, ako novým a ešte lepším spôsobom zaistiť bezpečie a zdravie domácich zvierat.
Veterinárni lekári, vedci a farmaceuti v MSD Animal Health pracujú v tímoch zameraných na konkrétne choroby ovplyvňujúce zdravie zvierat, nielen na jednotlivé výrobky.

Zapájame sa do globálnych iniciatív
Okrem všetkej kvalitnej a neúnavnej práce, ktorú naši zamestnanci vykonávajú, aby boli oporou vám a vášmu veterinárnemu lekárovi, sa MSD Animal Health zapája do globálnych iniciatív ako Afya a Mission Rabies – obe organizácie pracujú v Afrike a Indii s cieľom do 15 rokov zastaviť výskyt besnoty.

Chcete vedieť viac?


Vieme, že ochrana zdravia vášho domáceho zvieratka môže vzbudzovať rôzne emócie. Mnohí z nás v MSD Animal Health majú vlastných chlpatých miláčikov, ktorí sú skutočnými členmi našich rodín. Nedovoľte však, aby výmysly, domnienky a názory nahrádzali pravdu — žiadajte fakty a diskutujte o veciach, ktoré vo vás vyvolávajú otázky, s veterinárnym lekárom, ktorému dôverujete.

Túto informáciu zverejňujeme ako odpoveď na verejné diskusie o lieku BRAVECTO®. Je založená na práve získavať a poskytovať informácie a na práve slobodného vyjadrovania. Nie je myslená ako propagácia výrobku, ale zahŕňa špecifické informácie o lieku. Ak chcete vedieť viac, obráťte sa na veterinárneho odborníka, ktorému dôverujete, alebo nám napíšte na adresu Animal-Health-Communications@msd.comInformácie o rizikách a vedľajších účinkoch si môžete prečítať v písomnej informácii pre používateľov lieku. Venujte prosím pozornosť písomnej informácii pre používateľa schválenej pre vašu krajinu. Písomné informácie pre jednotlivé krajiny sa môžu líšiť.

MSD Animal Health.
1 Všetky údaje sú z registračnej dokumentácie MSD Animal Health.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE:
Bežne pozorované nežiaduce reakcie pri klinických pokusoch (u 1,6 % testovaných psov) boli mierne a krátkodobé gastrointestinálne účinky ako hnačka, vracanie, nechutenstvo a slinenie.