De meeste werknemers van MSD Animal Health hebben zelf huisdieren. De wetenschap van gezondere dieren is onze drijfveer bij alles wat we doen. Bijdragen aan de veiligheid en de gezondheid van uw huisdier is onze hoogste prioriteit.

Soms krijgen we vragen over misleidende informatie in de sociale media over BRAVECTO®, ons diergeneesmiddel tegen vlooien en teken. Deze website is bedoeld om dergelijke misleidende informatie recht te zetten en u de exacte feiten over BRAVECTO® te geven. Wij weten hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat u nauwkeurige informatie over onze diergeneesmiddelen heeft, zodat u zich prettig en zeker voelt over de medicatie die u uw huisdier geeft. Wij raden u aan om met uw dierenarts te bespreken wat het beste voor uw huisdier is.

Ken de feiten

Fabels in de sociale media corrigeren met BRAVECTO® Feiten


Het is eenvoudig om op het internet allerlei soorten informatie te vinden over diergeneesmiddelen, vooral in de sociale media. Helaas is veel informatie op sociale media simpelweg onnauwkeurig. U verdient het om de feiten te kennen – de complete feiten – over BRAVECTO®.

Fabel

BRAVECTO® is niet naar behoren en/of onvoldoende getest.


Feit

Al onze diergeneesmiddelen — met inbegrip van BRAVECTO® — doorlopen een streng goedkeuringsproces bij de registratieautoriteiten. Wereldwijd hebben 85 landen de BRAVECTO® onderzoeksgegevens van meer dan 170 klinische onderzoeksstudies beoordeeld en hebben op die basis bepaald dat het veilig is en goedgekeurd voor gebruik volgens bijsluiter.


Fabel

MSD Animal Health verbergt de “werkelijke feiten” over de veiligheid van BRAVECTO®.


Feit

Zoals de wet verplicht, worden bijwerkingen van BRAVECTO® gemeld aan registratieautoriteiten. Alle bijwerkingen moeten worden gemeld aan de registratieautoriteiten, zelfs als er geen relatie met BRAVECTO® wordt vermoed. Een melding wil niet zeggen dat het product de bijwerking heeft veroorzaakt.


Fabel

Het aantal incidenten als gevolg van het gebruik van BRAVECTO® neemt toe.


Feit

Dit is simpelweg niet waar. Gebaseerd op het meeste recente periodieke veiligheidsverslag (Periodic Safety Update Report, PSUR), geëvalueerd door het Europees Geneesmiddelenbureau (het Europese equivalent van de FDA [Food and Drug Administration, Amerikaans Geneesmiddelenagentschap]), blijft de frequentie waarmee bijwerkingen zich voordoen gecategoriseerd als “zeldzaam”. Dat betekent dat bijwerkingen worden gemeld met een frequentie tussen 1/10.000 (0,01%) en 1/1.000 (0,1%) van de verstrekte doses. De meest gemelde bijwerkingen zijn milde en voorbijgaande klachten aan het maag-darmkanaal. Dit is vermeld op de bijsluiter. De EMA documenteert ook het voorkomen van “ernstige bijwerkingen”. In het geval van BRAVECTO® vallen ernstige bijwerkingen in de meest zeldzame categorie die EMA voorhanden heeft, te weten “zeer zeldzaam”. Dit betekent dat deze categorie bijwerkingen worden gemeld bij minder dan 1/10.000 (minder dan 0,01%) van de verstrekte doses. Verder houdt een melding van een bijwerking niet in dat er een relatie met BRAVECTO® is aangetoond. In het hedendaagse digitale tijdperk kunnen de sociale media een misleidend beeld geven.

Wij raden u aan om uw dierenarts te raadplegen om een zo volledig mogelijk en nauwkeurig beeld te krijgen van de gezondheid van uw huisdier.


Fabel

BRAVECTO® is niet veilig voor gebruik in combinatie met andere medicatie.


Feit

BRAVECTO® is getest in combinatie met andere medicatie. Tijdens klinische studies zijn er geen interacties waargenomen tussen BRAVECTO® kauwtabletten voor honden en routinematig gebruikte diergeneesmiddelen.1


Fabel

BRAVECTO® veroorzaakt ernstige gezondheidsproblemen met inbegrip van kanker en orgaanfalen.


Feit

Klinische onderzoeksgegevens en analyse van alle bijwerkingen tot op heden hebben geen causaal verband aangetoond tussen BRAVECTO® en lever- of nierproblemen of kanker.


Fabel

Holistische medicijnen zijn een effectiever alternatief voor medicatie tegen vlooien en teken.


Feit

Vlooien en teken zijn niet alleen vervelend, ze vormen ook een belangrijk gezondheidsrisico, omdat ze ziekten kunnen overbrengen (zoals bijvoorbeeld de ziekte van Lyme, Babesiose, Bartonellose en andere). Er zijn alternatieve methoden voor de behandeling van vlooien en teken beschikbaar. In tegenstelling tot holistische behandelingen, heeft BRAVECTO® echter de strenge testen en onderzoeken doorlopen die nodig zijn voor wereldwijde goedkeuring door registratieautoriteiten. Ook wordt na deze goedkeuring overal ter wereld de veiligheid gemonitord door deze registratieautoriteiten.


MSD Animal Health feiten


Onze hoogste prioriteit is de gezondheid van uw huisdier.
Onze medewerkers hebben samen tot doel om ervoor te zorgen dat uw huisdieren gezond blijven en deel van uw familie blijven uitmaken.

We nemen het verbeteren van de gezondheid van dieren overal ter wereld serieus.
Dit is de reden waarom wij ons inzetten om te investeren in onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van enkele van de meest innovatieve diergeneesmiddelen ter wereld. Wij zetten ons in om de levens van dieren in meer dan 150 landen te verbeteren.

Ons bedrijf wordt gedreven door simpele kernwaarden.
Wij streven ernaar visionair te zijn, samen te werken en dynamisch en verantwoordelijk te zijn. Of we nu samenwerken met dierenartsen of hun patiënten overal ter wereld, wij zijn ons ervan bewust dat gezonde huisdieren een onderdeel zijn van gelukkige families.

Sinds onze begintijd zijn we uitgegroeid tot een wereldleider op het gebied van diergezondheid.
Sinds meer dan 60 jaar vormen vaccins die dieren beschermen tegen gevaarlijke ziekten, diergeneesmiddelen ter behandeling van chronische ziekten en effectieve middelen tegen parasieten onderdeel van onze missie om de gezondheid en het welzijn van huisdieren te beschermen.

We blijven doorgaan met de ontwikkeling van innovatieve oplossingen om nieuwe en betere manieren te vinden om huisdieren veilig en gezond te houden.
Bij MSD Animal Health werken onze dierenartsen, wetenschappers en andere experts samen in teamverband, met de focus op het totale ziektebeeld van het huisdier.

Betrokken bij wereldwijde initiatieven
Als aanvulling op al het goede werk dat onze medewerkers doen om u en uw dierenarts te ondersteunen, is MSD Animal Health betrokken bij wereldwijde initiatieven zoals Afya en Mission Rabies. Beide organisaties zijn werkzaam in Afrika en India om rabiës uit te roeien in de komende 15 jaar.

Kom meer te weten


We begrijpen dat de bescherming van de gezondheid van uw huisdier een emotionele kwestie kan zijn. Velen van ons bij MSD Animal Health hebben tenslotte ook eigen huisdieren die een volwaardig lid van onze familie zijn. Laat geruchten, speculaties en meningen geen vervanger zijn van de waarheid. Stel u op de hoogte van de feiten en bespreek uw vragen met uw vertrouwde dierenarts.

Deze informatie wordt verstrekt als antwoord op mogelijke publieke discussies over BRAVECTO® en is gebaseerd op het recht om informatie te ontvangen en te verstrekken en op de vrijheid van meningsuiting. Het is niet bedoeld als productpromotie, maar het bevat productspecifieke informatie. Als u meer informatie wilt, raadpleeg dan uw dierenarts of neem contact met ons op via www.msd-animal-health.nl. Lees de bijsluiter voor informatie over risico’s en bijwerkingen. Raadpleeg de bijsluiter zoals die is goedgekeurd voor uw land. Let op, de teksten kunnen verschillen per land.

MSD Animal Health.
1 Alle beschikbare gegevens. MSD Animal Health.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE:
Vaak voorkomende bijwerkingen in klinische studies (1,6% van de behandelde honden) waren milde en voorbijgaande gastro-intestinale verschijnselen zoals diarree, braken, gebrek aan eetlust en kwijlen.